Suche Igłowanie

Terapia suchą igłą (intramusculer stimulation) ” (IMS) ” To nieoperacyjna metoda leczenia bólu opracowana przez dr.Gunn w Kanadzie i stosowana w leczeniu bolesnych skurczy mięśni.
Igły stosowane w metodzie leczenia IMSsą suchymi igłami o różnych długościach, bez dodatkowego zastosowania leków.
Bardzo cienkie igły o różnych długościach są wkuwane w skurczone i skrucone mięśnie, a rozkurczenie skurczu jest podstawą metody leczenia suchą igłą.

Ta metoda leczenia jest również znana jako suche igłowanie, stymulacja domięśniowa (IMS). Terapia suchą igłą jest skuteczna w leczeniu przewlekłych zaburzeń mięśniowo-szkieletowych i bólu związanego z tymi zaburzeniami.

Jak to zrobić?
Podczas leczenia wybijmy igłe w skurczony i skrócony mięsień i drażnimy tkliwe zakończenia włókien nerwowych. Przez co jest powodowane powstanie impulsu nerwowego, który następnie przechodzi przez rdzeń kręgowy do włókien mięśnia objętego stanem nadmiernego napięcia. Często takie miejsca mogą wymagać wielokrotnego igłowania, ponieważ mięsień często ma dużą liczbę bolesnych skurczonych i skróconych wiązek mięśni. W przypadku rozwoju zwłóknienia tkanki ze skurczem w nawracającym lub przewlekłym bólu należy zwiększyć liczbę igieł i częstotliwość samego igłowania.

Umów się na wizytę